Ordinační hodiny
Pondělí-pátek   8.00 - 12.00   13.00 - 20.00
Sobota   9.00 - 12.00
Neděle 18.00 - 19.00
Operační hodiny
Pondělí-pátek   8.00 - 12.00
POHOTOVOST NA TEL. 736 175 107 DO 22:00

Je dobré vědět

Nemoci pohlavního aparátu a poruchy rozmnožování samic králíků

Nemoci pohlavního aparátu a poruchy rozmnožování samic králíků
Tento článek shrnuje nejčastější zdravotní problémy, které se přímo nebo částečně týkají březosti, porodu, období kojení mláďat. Je zde popsáno jejich rozpoznání a řešení.

 

 

PSEUDOGRAVIDITA (FALEŠNÁ BŘEZOST):
 vzniká nejčastěji po neúspěšném nakrytí nebo ji může vyvolat naskakování jiné samice. Trvá 16-18 dní a vyvolává jí hormon progesteron, který je uvolňován z vaječníků ( stejně jako při normální březosti) 
 
Příznaky: 
 • Samice si začne vytrhávat chlupy a staví z nich hnízdo. V této době může být na hnízdě agresivní, rovněž dojde ke zvětšení mléčné žlázy. Je zapotřebí odlišit stav normální březosti od falešné březosti. To lze zhruba od 10. dne od připuštění pohmatem nebo sonografickým vyšetřením ( to je spolehlivější a šetrnější)
Řešení:
 • Obvykle nejsou zapotřebí žádné léky a stav sám odezní, nejlepší je po ukončení falešné březosti samici znovu připustit
 • Při opakovaných pseudograviditách je lepší samici vykastrovat
MIMODĚLOŽNÍ BŘEZOST:
 nastává při prasknutí březí dělohy nebo pokud oplodněné vajíčko místo do vejcovodu sestoupí do dutiny břišní. Dojde k uhnízdění vajíčka na povrchu pobřišnice a zárodek se začne normálně vyvíjet. V průběhu gravidity pak zárodek odumře, dojde k jeho  mumifikaci  nebo se začne rozkládat 
 
Příznaky:
 • Samice může být bez příznaků, ale častěji přestává jíst a chová se apaticky
 • Někdy jde v břiše vyhmatat abnormální masu
Řešení:
 • Řešením je operace, která ale bohužel nemusí být vždy  úspěšná
TOXÉMIE BŘEZÍCH SAMIC:
vzniká nejčastěji u obézních samic nebo u samic, které před tím dlouhodobě hladověly a došlo u nich k nadměrnému ukládání  tuku do tkáně jater. Následně při stresu nebo hladovění dojde ke změnám v metabolismu tuků a to vyústí k selhávání jater.
 
Příznaky:
 • U březích samic se tento stav může objevit nejčastěji v pozdní fázi březosti nebo na začátku laktace ( produkce mléka, kojení)
 • Projevuje se sníženým příjmem krmení, sezením na jednom místě i několik hodin bez pohybu
 • Později se přidává dehydratace ( odvodnění), úplné odmítání potravy, dezorientace, selháním jater a ledvin, kolaps, potrat a někdy až smrt
Řešení:
 • V tomto stavu je nebezpečný jakýkoli chirurgický zákrok
 • Léčba spočívá v umělém krmení (někdy i sondou), zavodnění, lécích proti bolesti. Bohužel je ale málokdy úspěšná
Prevence:
 • Samice před porodem nepřekrmovat a nedávat krmivo obsahující velký podíl tuků ( semínka, oříšky, piškoty atd.), krmit senem, trávou, mrkví, jablky, listy z jabloně, kapustou, salátem, pokud to nezpůsobuje zažívací problémy. Je zapotřebí udržet králíka štíhlého.
NOVOTVARY DĚLOHY A VAJEČNÍKŮ:
u samic po 3. roce stáří 50 – 80 % výskytu, nemá vliv počet porodů. Nejčastější je ADENOKARCINOM, který může metastazovat do plic, na pobřišnici, do jater, mozku nebo kostí. Dalšími typy novotvarů jsou leiomyom, leiomyosarkom, adenom.
 
Příznaky:
 • Novotvary se mohou projevovat přítomností krve v moči, anorexií, výtokem z pochvy, neochotou k pohybu, zvýšenou sexuální aktivitou , línáním, ale mohou být i bez příznaků
 • Některé nádory se dají v dutině břišní nahmatat, další se dají diagnostikovat pomocí rentgenového nebo sonografického vyšetření, někdy je potvrdí až operace
Řešení:
 • Jediným řešením je okamžitá kastrace. V případě metastáz je ale prognóza špatná
Prevence:
 • Jako prevence se doporučuje kastrace všech samic, které nebudou používány v chovu. Kastrovat lze samice od věku zhruba 6 měsíců
HYDROMETRA :
naplnění děložních rohů tekutinou. U samice pozorujeme podobné příznaky jako při novotvarech, ale obvykle lze tento stav lépe diagnostikovat sonografickým vyšetřením. Léčbou je kastrace, ale toto onemocnění má zhruba 50 % úmrtnost i přes bezodkladně a správně provedenou operaci.
 
Dalšími problémy může být PYOMETRA- hnisavý zánět dělohy, který ale není častý a projevuje se výtokem z pochvy, OPOŽDĚNÝ POROD  MLÁĎAT (PO 35. DNI BŘEZOSTI), které vždy znamená úhyn plodů a jejich následné vypuzení nebo rozklad, v tomto případě je někdy nutné operativní odstranění uhynulých plodů.  VSTŘEBÁNÍ PLODU – může proběhnout do 20. dne březosti a může být zcela bez příznaků.