Ordinační hodiny
Pondělí-pátek
8.00 - 10.00   15.00 - 19.00
POHOTOVOST TEL. 736 175 107
Kontakt
Telefon: 483 034 488
E-mail: pavlovice@veterina-liberec.cz

Adresa:
Generála Svobody 84/26
460 14 Liberec 13

Téma měsíce

Červen: Cestovní pas

 

Než se rozhodnete, zda Vás na cestě do zahraničí bude doprovázet Váš pes či kočka, je třeba si uvědomit, že po vstupu ČR do EU došlo k výrazným změnám v podmínkách, které musíte Vy a Váš čtyřnohý kamarád splňovat. Je lepší, když si vyhradíte v dostatečném předstihu čas na zařízení všech nezbytných formalit. Důležité je vědět, které státy chcete na svých cestách navštívit, neboť v každé zemi mohou platit různá pravidla.

Pokud chcete vycestovat se zvířetem do některé ze zemí EU, musí Váš pes či kočka splňovat tyto podmínky:

  • Být očkován od 3 měsíců stáří proti vzteklině. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
  • Musí mít vystaven pas. To je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR.  Veterinární klinika Hanychov i veterinární ordinace jsou Státní veterinární správou ČR registrovaným pracovištěm pro vydávání Pasů.
  • Musí být označen tetováním či mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označení je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003 použitelný do 2. července 2011. Po 3. červenci 2011 musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Čipování provádíme na obou našich pracovištích.

Výjimky v rámci EU tvoří Irsko, Velká Británie, Švédsko a Malta, ve kterých platí kromě výše uvedených podmínek ještě tato pravidla:

  • Musí být vyšetřen titr protilátek proti vzteklině a to v určitém intervalu před odjezdem. Ten je daný příslušnou zemí, proto doporučujeme zjistit délku intervalu v dostatečném časovém předstihu.
  •  Musí být provedeno ošetření proti echinokokóze a vnějším parazitům.

 

Při cestování mimo země EU platí pravidla jako u zemí EU. K těmto podmínkám si navíc může daná zem určit vůči ČR vlastní podmínky vstupu. Ty je možné zjistit na příslušné ambasádě. Cesta do třetí země by měla probíhat na základě potvrzení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj a po klinickém vyšetření ne starším 3 dnů, které provádí soukromý veterinární lékař. Při cestování do Švýcarska a Chorvatska není nutné vyšetření krve na titr protilátek.

 

Podmínky pro vycestování do jednotlivých států si určuje každý stát samostatně, takže je možné, že se podmínky mohou v průběhu času měnit. Je lepší si vstupní podmínky do země kam plánujete cestu ověřit předem buď na konzulátu příslušného státu či na Státní veterinární správě ( KVS pro Liberecký kraj - tel: 485246691 ).

 

Při cestování je nutné nezapomínat na fyziologické potřeby Vašich čtyřnohých přátel. Je nutné každé dvě hodiny udělat zastávku, nechat zvíře proběhnout, vyvenčit, nabídnout vodu, případně trochu krmení. Je nutné si uvědomit nebezpečí přehřátí za sklem automobilu a zvíře spíše mít ve stinném místě vozu (rozhodně ne za zadním sklem). Při zastávce během jízdy nikdy nenechávejte zvíře v autě samotné delší dobu. V zaparkovaném autě na slunci dojde velice rychle k přehřátí organismu a může dojít až ke kolapsu a uhynutí vašeho miláčka.

 

U některých zvířat se může během jízdy objevit tzv. kinetóza (nevolnost z jízdy). Před první delší cestou na dovolenou je dobré si se zvířetem udělat delší výlet autem po okolí Vašeho bydliště, aby bylo možno včas tento problém odhalit a účinně v předstihu vyřešit. U jedinců se sklonem ke kinetóze je lepší, aby cestovali nalačno. Lze jim podat i speciální léky na tlumení příznaků (vždy po poradě s veterinárním lékařem s přihlédnutím na zdravotní stav zvířete a délku cesty). Při cestování letadlem v zavazadlovém prostoru je vždy vhodné podat zvířeti sedativa tlumící stresy z nových zážitků.

 

Dalším důležitým prvkem Vaší dovolené je účinný boj vašeho miláčka s novými druhy parazitů v místě Vaší dovolené. Před odjezdem se poraďte s veterinárním lékařem o výběru vhodného přípravku proti vnějším a vnitřním parazitům, který bude účinný v místě, kam cestujete. Některé státy si stanovují dodatečné podmínky pro vstup psů koček a fretek na své území. V této tabulce naleznete detailní podmínky pro jednotlivé státy EU a odkazy na webové stránky příslušných státních orgánů jednotlivých států.