Ordinační hodiny
Pondělí-pátek   8.00 - 12.00   13.00 - 20.00
Sobota   9.00 - 12.00
Neděle 18.00 - 19.00
Operační hodiny
Pondělí-pátek   8.00 - 12.00
POHOTOVOST NA TEL. 736 175 107

Novinky

Prosinec: Zvířata a konec roku

Je prosinec, poslední měsíc v roce, a ten sebou tradičně přináší nejen předvánoční shon, ale v posledním týdnu i přípravu silvestrovských oslav. Pro mnohé domácí mazlíčky jsou právě poslední dny v roce obdobím velkého stresu a často i zažívacích problémů. Proto jsme tématem prosince zvolili společně s MVDr. Ivo Grégerem z Veterinární kliniky Hanychov zamyšlení nad koncem roku z pohledu domácích zvířat.

 

Co především může vadit domácím zvířatům?

Jsou to jednak různé petardy, světlice a jiné pyrotechnické zboží, které se s blížícím koncem roku ozývá v našich ulicích stále častěji. Dalším velkým nebezpečím pro domácí mazlíčky jsou bohaté slavnostní obědy a večeře, kdy majitelé zvířat mají zvýšenou potřebu se o „lahůdky“ se svými čtyřnohými přáteli podělit. Toto jsou dvě nejčastější příčiny, proč majitelé zvířat navštěvují veterinární ordinaci v tomto období.

 

Reagují všechna zvířata na tyto stresující podněty stejně?

Nepřiměřeně podrážděné reakce na zvukové a světelné podněty se týkají pouze určité skupiny zvířat. Jsou jedinci, kteří reagují zcela normálně a tento hluk bez problémů snáší. Dokonce i u skupiny zvířat reagujících nepřiměřeně se tyto reakce projevují různým způsobem. Jedná se buď o zalézání do temných koutů, štěkání a vytí či snahu utéci pryč (a následné zatoulání se). Občas se objevují i agresivní reakce, kdy zvíře napadá osoby kolem sebe, někdy včetně svého majitele. Jelikož se tyto reakce obvykle nevyskytují pouze v období konce roku, ale jsou v menší intenzitě přítomny celý rok, může pozorný majitel náchylnost svého zvířete k těmto podnětům vypozorovat předem. Během roku pak můžeme pozorovat lekavé reakce na různé rány, hluk projíždějící tramvaje či nákladního vozu atd. Tyto signály nás pak varují před neadekvátními reakcemi na konci roku, kdy jsou tyto podněty velmi intenzivní a dlouhodoběji působící.

 

Jak postupovat v případě, že právě naše domácí zvíře reaguje na uvedené podněty podrážděně nebo lekavě?

Tento problém lze řešit několika způsoby. Nejsnazším je, máme-li tu možnost, odjet se zvířetem na chatu či chalupu mimo město, kde se předpokládá větší klid. Další možností je nechat jedince na hluk postupně si zvykat a tak jej strachu z hluku „odnaučit“. Tento způsob je však možné aplikovat pouze u některých jedinců, především také proto, že se jedná o dlouhodobý proces a nemusí být u všech jedinců úspěšný. Poslední možností je podání léků, které tlumí vnímaní zvířete a umožní mu překonat nejintenzivnější období hluku v co možná nejmenším stresu.

Jaké léky byste s ohledem na zdraví zvířete doporučoval?

Nyní jsou k dispozici v podstatě dva typy preparátů. Jedním je přípravek působící na bázi sedace, podává se  před očekávaným působením stresových faktorů (min s 2 hodinovým předstihem) a v případě potřeby se dá jeho podání opakovat.
Druhou možností pro prevenci stresu je přípravek, který nepůsobí sedativně a je pro zvířata vysoce bezpečný. Přípravek se podává v síle a množství podle váhy zvířete (psa či kočky) a to po dobu 3-5 dnů před Silvestrem, vždy jedenkrát denně. Přípravek je balený v kapslích, které se dají rozdělat a obsah vysypat na krmivo. Tím je způsob podání přijatelný i pro jinak nedůvěřivé pacienty.  Přípravek působí na mediátory přenosu nervových vzruchů na úrovni mozku. Nedochází k ovlivnění vědomí a stavu pacienta, dojde pouze k minimalizaci nežádoucích projevů chování zvířete. Lék sám o sobě není samospásným řešením. Níže naleznete další doporučené kroky k tomu jak bezpečně a klidně přečkat vysoce stresující období konce roku.

1)    Pokud víte, že Váš miláček snáší Silvestra hůře, nenechávejte jej o samotě.
2)    Snažte se být v klidu, pes či kočka vnímají vaši nervozitu a obavy, ty se na ně mohou přenést.
3)    Snažte se je jakkoliv zabavit.
4)    Pro citlivější zvířata si u vašeho veterinárního lékaře vyzvedněte vhodný prostředek k potlačení projevů stresu .

Jak dlouho tyto léky působí?

Sedativní lék působí individuálně, v případě nutnosti lze jeho působení prodloužit opakovaným podáním. U druhého přípravku je nNástup účinku léku je postupný, proto se podává již 3-5 dní před očekávaným stresovým podnětem. Jeho účinek zpravidla přetrvává několik málo dní po podání poslední dávky. Při dlouhodoběji působícím stresu je možno přípravek podávat i delší dobu. Poté jeho účinek přetrvává v podstatě tak dlouho, jak dlouho je přípravek podáván.

 

Je možné léky podávat všem zvířátkům?

Samozřejmě při podání jakéhokoliv přípravku, tzn. i těchto látek je třeba zvážit zdravotní stav zvířete, pro který je určen. Při určitých zdravotních potížích je třeba dávku upravit. Proto je třeba se o vhodnosti použití a dávce vždy předem poradit s veterinární lékařem.

 

V úvodu našeho rozhovoru jste zmínil také problematiku nevhodného krmení našich mazlíčků v době svátků. Jak se projevují tyto naše nešvary?

Na naši veterinární kliniku každoročně přijde několik majitelů domácích zvířat, jejichž mazlíčci trpí zažívacími potížemi právě díky nevhodné stravě v době vánočních svátků a Silvestra. Je třeba v tomto období roku odolat a neměnit zaběhnutý systém krmení zvířat. Snaha o „přilepšení“ něčím sladký, tučným, kostmi od stolu majitele a podobně velmi často končí nutností vyhledat veterinární ošetření a mimo jiné následně přísnou dietou. Obzvláště nebezpečné je toto riziko pro zvířata s onemocněním jater, ledvin, srdce, slinivky, střev, alergiky a staré psy.

 

Na co si musíme dávat největší pozor?

Mělo by platit, a to nejen na konci roku, že psům a kočkám rozhodně nepatří do misky žádné kořeněné a solené krmivo. Dále je třeba velmi pozorně hlídat, aby nedošlo k pozření různých obalů a sáčků od jídla majitele. Velmi často se setkáváme s pozřením sáčků od uzenin, sýrů, obalů od cukrovinek, háčků na ozdoby, igelitových sáčků se zbytky jídla z odpadkových košů atd. Dalším nebezpečím, zejména u štěňat, je to, že mu majitel koupí hračky, ze kterých lze snadno odkousnout jejich část (chobot od slona, uši od gumového zajíce apod.). Tyto odkousnuté části pak zvíře pozře a dojde k jejich uvíznutí v trávicím traktu. Pak musíme často přistupovat k chirurgickému řešení těchto stavů a kromě ohrožení zdraví zvířecího miláčka pak i celá rodina tráví období konce roku zcela jinak, než měla původně naplánováno.

 

Je tedy něco, co můžeme našim miláčkům dát pod stromeček?

Nechcete-li nějak svému čtyřnohému příteli svým vánočním dárkem ublížit, pořiďte mu pamlsky či hračky určené přímo pro zvířata, nejlépe takové, které mají i další pozitivní vliv na zdraví zvířete (kostičky na čištění zubů, přípravky pro výživu kloubů, doplňky pro kvalitní srst atd.).

 Přejeme Vám i  Vašim mazlíčkům pohodový vstup do nového roku.