Infomační tabule

K zajištění plynulosti ošetření výrazně doporučujeme se k návštěvě naší kliniky objednat.

Nedělní ordinace mezi 18:00 a 19:00 hodinou je otevřena pro objednané pacienty a nákup zboží. Kapacita ošetření je 4 pacienti. Další případní pacienti budou ošetřeni dle časových možností kliniky a bude účtován poplatek 500,- Kč.

U nás zaplatíte i platební kartou.