Cestovní pas

Než se rozhodnete, zda Vás na cestě do zahraničí bude doprovázet Váš pes či kočka, je třeba si uvědomit, že po vstupu ČR do EU došlo k velice výrazným změnám v podmínkách, které musíte Vy a Váš čtyřnohý kamarád splňovat. Je lepší, když si vyhradíte v dostatečném předstihu čas na zařízení všech nezbytných formalit. Důležité je vědět, které státy chcete na svých cestách navštívit, neboť v každé zemi mohou platit různá pravidla.

Pokud chcete vycestovat se zvířetem do některé ze zemí EU, musí Váš pes či kočka splňovat tyto podmínky:

  • být pravidelně 1x ročně vakcinován proti vzteklině a infekčním chorobám
  • musí mít vystaven Pas (Veterinární klinika Hanychov je Státní veterinární správou ČR registrovaným pracovištěm pro vydávání Pasů )
  • 1 – 3 dny před odjezdem musí být vyšetřen veterinárním lékařem, který potvrdí prohlídku do Pasu
  • zvíře musí být čitelně natetováno, nebo musí být označeno mikročipem (nejlépe splňujícím ISO normu). Pokud mikročip nesplňuje ISO normu, musí majitel vlastnit a s sebou vozit příslušné čtecí zařízení. Pozn.: Pravidlo o tetování je přechodné a předpokládá se jeho postupné zrušení a plné nahrazení pouze čipováním v průběhu několika málo dalších let.

Výjimky v rámci EU tvoří Irsko, Velká Británie a Švédsko, ve kterých platí kromě výše uvedených podmínek ještě tato pravidla:

  • zvíře musí být vyšetřeno na titr protilátek proti vzteklině (vyšetření z krve, odběr vzorků na naší klinice, v současnosti nejbližší autorizovaná laboratoř v Německu a Rakousku)
  • prodělat tříměsíční karanténu hrazenou majitelem
  • být ošetřeno proti echinokokóze a vnějším parazitům

Při cestování po Evropě mimo země EU platí pravidla jako u zemí EU. K tomu přistupuje pravidlo o stanovení titru protilátek proti vzteklině. Při cestování do Švýcarska a Chorvatska není nutné vyšetření krve na titr protilátek.

Podmínky pro vycestování do jednotlivých států si určuje každý stát samostatně, takže je možné, že se podmínky mohou v průběhu času měnit. Je lepší si vstupní podmínky do země kam plánujete cestu ověřit předem buď na konzulátu příslušného státu či na Státní veterinární správě ( KVS pro Liberecký kraj – tel: 485103871 ).

Při cestování je nutné nezapomínat na fyziologické potřeby Vašich čtyřnohých přátel. Je nutné každé dvě hodiny udělat zastávku, nechat zvíře proběhnout, vyvenčit, nabídnout vodu, případně trochu krmení. Je nutné si uvědomit nebezpečí přehřátí za sklem automobilu a zvíře spíše mít ve stinném místě vozu (rozhodně ne za zadním sklem). Při zastávce během jízdy nikdy nenechávejte zvíře v autě samotné delší dobu. V zaparkovaném autě na slunci dojde velice rychle k přehřátí organismu a může dojít až ke kolapsu a uhynutí vašeho miláčka.

U některých zvířat se může během jízdy objevit tzv. kinetóza (nevolnost z jízdy). Před první delší cestou na dovolenou je dobré si se zvířetem udělat delší výlet autem po okolí Vašeho bydliště, aby bylo možno včas tento problém odhalit a účinně v předstihu vyřešit. U jedinců se sklonem ke kinetóze je lepší, aby cestovali nalačno. Lze jim podat i speciální léky na tlumení příznaků (vždy po poradě s veterinárním lékařem s přihlédnutím na zdravotní stav zvířete a délku cesty). Při cestování letadlem v zavazadlovém prostoru je vždy vhodné podat zvířeti sedativa tlumící stresy z nových zážitků.

Dalším důležitým prvkem Vaší dovolené je účinný boj vašeho miláčka s novými druhy parazitů v místě Vaší dovolené. Před odjezdem se poraďte s veterinárním lékařem o výběru vhodného přípravku proti vnějším a vnitřním parazitům, který bude účinný v místě, kam cestujete.

U nás zaplatíte i platební kartou.