Jak zvládnout u zvířat stres ze silvestrovských oslav?

SILVESTR, OHŇOSTROJ A JINÉ…

Teď pro Vás máme ještě pár informací, tedy především pro majitele těch chlupatých čumáků, kteří trpí úzkostí a strachem z hlasitých zvuků, ať už se jedná o bouřku nebo uměle vyvolané hluky z petard a rachejtlí, které ke konci roku bohužel neodmyslitelně patří.

Většina psů a koček snáší bujaré silvestrovské i předsilvestrovské oslavy petardami a ohňostroji v naprostém klidu, ale bohužel je tu i spousta zvířat, které tyto nepřirozené zvukové a světelné efekty přivádí do stavů úzkosti. U každého jedince se stav úzkosti může projevovat různými způsoby. Některá zvířata vyhledávají tmavé kouty, jiná štěkají či vyjí nebo mají tendenci utéci od toho nebezpečí pryč. Můžou se však objevovat i nepřiměřené reakce spojené s agresí vůči jiným zvířatům či dokonce vůči majiteli. Tyto reakce, i když třeba v menší intenzitě, se mohou projevovat i v rámci celého roku např. při hlasitém prásknutí dveřmi, bouřce či průjezdu vlaku či nákladního automobilu. Pozornému majiteli tyto drobné nebo i markantní signály neuniknou a může se tak předem připravit na toto období na konci roku.

Jak se ale podobným reakcím vyvarovat a předejít tak možnému problému a stresu zvířete? Z dlouhodobého hlediska lze psovi/kočce simulovat tyto hlasité a nepřirozené zvuky pomocí videí, které najdete na internetu (např. youtube.com). Je doporučeno pouštět videa z ohňostrojů, střeleb nebo houkající vlak (dle toho s čím má dané zvíře problém) po malých časových úsecích a s malou hlasitostí například při krmení nebo při hře, aby byl ten určitý zvuk pouze podkreslen při standartní situaci, na kterou je zvíře zvyklé a nerozhodí jej. Postupně pak lze časové úseky a hlasitost zvyšovat úměrně tomu, jak bude zvíře reagovat. Je to však běh na dlouhou trať a u zvířat se špatnou zkušeností z minulých let nikdy není plně zajištěn výsledek.

Další variantou je opustit domov a vyjet se zvířecím parťákem na chalupu nebo chatu někam mimo civilizaci, kde je minimální pravděpodobnost, že budou v okolí oslavy velkolepé. Ne každý ale může tento únik do lůna přírody provést a tak musí posloužit uklidňující prostředky.

Uklidňujících prostředků je na trhu spousta, některé fungují lépe, některé hůře. Můžeme si je rozdělit do tří skupin.

První skupinu bychom mohli označit za materiální. Před očekávaným stimulem stresu a úzkosti nenechávat zvíře o samotě. Ideální je přečkat nejintenzivnější oslavy v místnosti bez oken, aby zvíře nemělo světelné stimuly ohňostroje a i zvuky byly co nejvíce utlumené. Kvůli eliminaci zvuků z venku je dobré pustit velmi hlasitě hudbu či televizi. Pokud je to možné, připravte si oblíbené hračky či zvířecí hlavolamy, abyste Vašeho miláčka zabavili tím, co ho bude bavit a nebude tak plně vnímat to, co se děje venku. Vaše psychika může mít na zvířecího parťáka také vliv, jsou totiž velmi vnímaví, takže se snažte omezit obavu z toho, jak bude tyto hodiny zvládat a hned se Vám oběma bude lépe dýchat. Pokud si Vaše zvíře nebude chtít hrát, klidně si ho jen vezměte do náruče a spolu s hlazením a laskavým a klidným hlasem na něj mluvte, určitě se bude cítit bezpečněji a kdyby si chtělo zalézt pod postel, rozhodně ho za každou cenu nevytahujte, však ono samo vyleze, až bude po všem. Na internetu lze také nalézt návody na fixaci psa či kočky pomocí obinadla nebo speciálního oblečku. Označuje se jako metoda Half/Full Wrap. Jedná se o mechanickou fixaci zvířete, kdy je vyvíjen jemný konstantní tlak na tělo a to vyvolává pocit bezpečí. Lze využít patentovaný obleček Thundershirt nebo klasické elastické obinadlo (foto- i videonávodů je na internetu k dispozici spousta).

Druhou variantou na zklidnění zvířete jsou preparáty na přírodní bázi, které je třeba podávat i několik dní před očekávaným stimulem. Ale zároveň dlouhodobější užívání by nemělo zvířeti uškodit. Tyto léky při dlouhodobějším užívání snižují pocit úzkosti a zvyšují odolnost proti stresu. Výhodou těchto preparátů jsou minimální nežádoucí účinky oproti poslední skupině, což je skupina léčiv. Jsou dostupné ve formě tablet, kapslí, prášku, spot-onů či obojků. Nejsou vázány na veterinární předpis a z těchto preparátů na naší klinice nabízíme: Alavis Calming, Alavis CBD, Anxitane, Beaphar No stress (spot-on, obojek, pamlsky), Feliway (difuzér, obojek), Zylkene.

Třetí skupinou jsou již zmíněná léčiva. Jedná se o léky, které se váží na lékařský předpis a je na posouzení veterináře, zda je preparát vhodný pro daného jedince a zda jejich užitím nemůže dojít k nežádoucímu účinku. Pokud by Vám v předchozích letech mechanická opatření či přírodní preparáty nefungovaly, je nejlepším řešením stavit se s Vaším miláčkem u nás na klinice. Po probrání anamnézy a klinickém vyšetření lze poté domluvit lék, který bude pro Vaše zvíře nejvhodnější a nebude podání rizikové. Z dostupných preparátů doporučujeme přípravek s alprazolamem, který zvíře utlumí dostatečně, aby nevnímal rušivé podněty a nedocházelo tak ke zbytečnému stresu. Nevýhodou je cesta podání, kdy zvíře musí spolknout tabletu, což u mnohdy velmi vystresovaných jedinců může být problém. Oproti tomu preparát Sileo s účinnou látkou dexmedetomidin, který působí podobně jako předchozí lék, je ve formě gelu, který se aplikuje do tlamy jedince mezi pysk a dáseň a vstřebává se přímo přes sliznici dutiny ústní a naopak je nežádoucí, aby byl přípravek spolknut. Jako druhou variantu gelových preparátů máme Sedalin s účinnou látkou acepromazin, který kvůli jeho účinkům příliš nedoporučujeme, protože tento lék navodí nepohyblivost pacienta, ale je stále schopen vnímat rušivé podněty, avšak bez možnosti útěku. U koček se ještě dá využít přípravek s gabapentinem, který na tuto stresovou anxietu může také působit dobře, máme s ním velmi dobré zkušenosti u koček „stresařů“, které špatně zvládají jakékoli změny v jejich životě. Opatrně však musíme s těmito léčivy nakládat u zvířat s již diagnostikovaným onemocněním jater, ledvin či zvířaty medikovanými jinými léčivy dlouhodobě. A zvláštní pozor bychom si měli dát u plemen, které jsou predisponované k mutaci genu MDR1, která způsobuje nežádoucí účinky na různé druhy účinných látek, které se využívají k sedaci či narkóze. Velmi predisponovaným plemen je například kolie, australský ovčák, dlouhosrstý whipet a mnoho dalších.

Pokud víte, že Vaše zvíře nesnáší dobře petardy a rachejtle, pokuste se ho v tomto období zabezpečit co nejlépe proti nechtěnému zatoulání. Ať už se jedná o venkovního psa, kterého zavřete do kotce/garáže/kotelny, nebo o psa venčícího se bez vodítka a Vy ho teď budete muset venčit jen na „šňůře“ a s postrojem. Určitě nikdo nechce trávit hodiny hledáním ztraceného psa, který se vytrhl z obojku nebo pobíhal na volno a ze strachu utekl kdo ví kam nebo naopak hodiny na veterinární klinice, protože poté co utekl, vběhl pod kola autu či pod vlak. Jsou to naši čtyřnozí parťáci a je na nás, abychom jim zajistili zdraví a bezpečí v tomto období.

Za kolektiv Veterinární kliniky Hanychov a Veterinární ordinace Pavlovice Vám přejeme klidné prožití svátků vánočních a všechno nejlepší do nového roku 2021…

U nás zaplatíte i platební kartou.