Operace

Předoperační péče

Je-li to možné, plánujeme operační zákroky a zákroky v narkóze či sedaci v dostatečném předstihu tak, abychom majitelům dali dostatečný čas připravit si vše potřebné (jedinou výjimkou jsou akutní život ohrožující stavy a neodkladné zákroky). 

Při objednání zvířete k operačnímu zákroku či zákroku v narkóze či sedaci Vám podrobně vysvětlíme podstatu zákroku a navrhneme Vám možnosti narkózy, které jsou pro daný typ zákroku vhodné. Vysvětlíme Vám výhody a nevýhody jednotlivých postupů a pomůžeme Vám rozhodnout se spolu s námi pro optimální typ sedace / narkózy. 

Je možné, že zvíře bude muset podstoupit sérii některých doplňkových přednarkotizačních vyšetření (odběr a vyšetření krve, RTG, EKG, USG), která slouží k minimalizaci rizik a správné volbě způsobu provedení zákroku. 

K přijetí zvířete k zákroku přiveďte zvíře včas, raději s desetiminutovým předstihem, než o 15 minut později. Berte ohled na pacienty, kteří jsou v operačním plánu po Vašem zvířeti. Ani Vám by se nelíbilo čekat na přijetí 30 minut, když jste byli dostatečně s předstihem objednáni. 

Zvíře před zákrokem by mělo mít 12 hodin hladovku, být 2 hodiny bez přístupu k vodě. Je dobré zvíře před příchodem na kliniku vyvenčit. Pacient by měl být čistý, snažte se vyvarovat nadměrnému znečištění (riziko infekce rány). Samozřejmostí by mělo být, že zvíře je zbaveno vnějších parazitů (především blech a klíšťat). 

Při příchodu na kliniku od Vás zvíře převezme veterinární lékař a domluví se s Vámi o době převzetí pacienta po zákroku, případně Vám zodpoví veškeré dotazy týkající se plánovaného zákroku. Pooperační péče

Po provedení zákroku Vám bude pacient předán zpět dle dohody s veterinárním lékařem, který pacienta přebíral k operaci/zákroku. 

U typu narkózy, kdy je zvíře probuzeno v ordinaci, je pouze nutno vyčkat 2-3 hodiny a pak již lze zvířeti podat po malých dávkách vodu a poté i po malých dávkách stravu. 

Je-li Vám pacient vydán částečně či úplně pod vlivem narkotik, je nutno připravit doma místo, kde bude probíhat probouzení. Nedoporučuje se vyvýšené místo, optimální je na podlahu umístit molitan či matraci, zakrýt igelitem a starší dekou či prostěradlem. Zvíře zde umístíme, hlavu nepodkládáme, kontrolujeme, zda není zapadlý jazyk. V případě, že se zvíře pomočí, vyměníme vrchní vrstvu (deku, prostěradlo). Při probouzení zvíře vlivem narkotik může štěkat, kňučet, sténat, mňoukat, výt, mít záškuby v končetinách, třást se, pomočit se, zvracet. Pacient by měl být přikrytý slabou dekou či ručníkem. 

Při probouzení má pacient špatnou koordinaci pohybů. Je třeba zvíře hlídat a zabránit případnému poranění (pád ze schodů, z lavice, křesla). Má-li zvíře tendenci si operační ránu nadměrně lízat, vykusovat či drápat končetinami, je nutno buď nasadit pacientovi ochranný límec (k dostání na našich klinikách při přebrání pacienta či při kontrole), nebo ránu chránit nějakým jiným vhodným způsobem (pruban). 

Za 6 – 8 hodin po operaci, je-li zvíře schopno stát a chodit, podáváme po malých dávkách vodu. Za 10 – 12 hodin po operaci můžeme podat malé množství potravy (cca 10-20% normální dávky). Po některých zákrocích je možné, že Vám bude doporučena speciální klinická dieta, kterou zakoupíte na našich klinikách, a která výrazně urychluje hojení a regeneraci po operacích. 

U některých typů operací může z operační rány 1 – 2 dny vytékat malé množství raného sekretu. Tento můžete opatrně otírat čistou gázou či gázovým tamponem. 

Druhý den po zákroku ve většině případů následuje kontrola na klinice a začíná podávání léků v tabletách či sirupu pro doléčení pacienta. 

U zákroků, kdy je potřeba odstranit stehy z operační rány, navštivte kliniku desátý den po operaci a bude provedena závěrečná kontrola po operaci a odstranění stehů. Případně s Vámi bude domluven další léčebný postup a termíny dalších návštěv. 

Při jakýchkoliv nejasnostech či pochybnostech kontaktujte veterinárního lékaře, během ordinačních hodin na pevné lince, mimo ordinační hodiny na pohotovostním telefonu 736 175 107. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

U nás zaplatíte i platební kartou.