Výživa koček s diabetem a obezitou

Popis onemocnění diabetem

 Diabetes mellitus (DM; cukrovka) je nejčastěji diagnostikován u koček ve věku nad 6 let, může se však vyskytovat nezávisle na věku kočky. Častěji postiženi jsou kastrovaní kocouři. Existují plemenné predispozice, na Novém Zélandě, v Austrálii a ve Velké Británii postihuje diabetes velmi často kočky Barmského plemene, další plemenné predispozice však známy nejsou. 

Klinické příznaky

Ke klasickým příznakům DM patří:

 • Polyurie (neobyčejně časté a hojné močení),
 • Polydipsie (chorobné, trvalé žíznění),
 • Polyfágie (hladovost, žravost) a
 • ztráta hmotnosti.

Běžné je, že některé nebo dokonce všechny příznaky zůstávají majitelem kočky nerozpoznány, zčásti i u koček chovaných trvale v domácnosti. Někdy bývají zaznamenány pouze nejasné příznaky typu letargie a špatného stavu srsti. Mohou se vyskytovat další komplikace spojené s DM, jako je periferní neuropatie (postižení periferních nervů), slabost zadních končetin, projevující se při vstávání kočky, plantigrádní postoj (ploskochodý postoj). Pokud jsou prvotní příznaky nerozpoznány, může být diabetes podchycen až ve stavu rozvinuté ketoacidózy s očividnými klinickými příznaky, tj. zvracení, celková slabost a kolaps kočky. Čas potřebný k rozvoji ketoacidózy je extrémně variabilní.

Léčba diabetu

Diabetes mellitus (neketózní) je běžně léčitelný stav, předpokládá však značnou míru obětavosti a odpovědnosti majitele kočky. Součástí léčby diabetu je i počáteční kontrola faktorů, urychlujících nebo komplikujících diabetes, jako jsou korekce obezity nebo přehodnocení dosavadní aplikace léčiv. Ne vždy se daří tyto faktory identifikovat, respektive jejich korekce nemusí vždy přinést očekávaný efekt, v takovém případě je na řadě specifická léčba diabetu.

Terapie inzulínem
Reakce koček na aplikaci inzulínu (hormonu snižujícího hladinu krevní glukózy) je těžko předvídatelná a proto není možné doporučit jeden paušální typ nebo režim podávání inzulínu, který by vyhovoval všem kočkám.

Orální hypoglykemika
Orální hypoglykemika (léčiva snižující obsah glukózy v krvi) jsou použitelné pro některé kočky s takzvaným inzulín independentním ( na inzulínu nezávislém ) typem diabetu. Většina nabízejících se léčiv nebyla u koček s diabetem řádně klinicky testována a jejich účinnost je proto nejistá.

Obezita a ztráta hmotnosti
Korekce obezity průkazně zlepšuje kontrolu glykémie a mnohé kočky se po korekci obezity vracejí do stavu subklinického diabetu ( bez klinických příznaků ).

Dostaňte diabetes pod kontrolu pomocí výživy

Odborníci souhlasí s tím, že dieta s nízkým obsahem cukrů a s vysokým obsahem bílkovin je vhodná a prospěšná pro kočky s diabetem.

Nová Hill´s™ Prescription Diet™ Feline m/d™ – první a jediná dieta s vysokým obsahem proteinu a s nízkým obsahem cukrů pro terapii diabetu u koček, kombinuje tyto charakteristiky s mírně zvýšeným obsahem vlákniny – pro lepší terapii diabetických koček:

 • Lepší řízení krevní hladiny glukózy
 • Snížení hladiny celkového cholesterolu
 • Zlepšená citlivost inzulínu
 • Více než o 50% nižší potřeba inzulínu
 • Asi jedna třetina koček je schopna kompletně přerušit inzulínovou terapii
 • Změna metabolismu redukuje nadměrné množství tělesného tuku

Kočky s nadváhou a obezitou

Individuální řešení pro individuální pacienty – vhodné řešení pro snížení hmotnosti znamená, že každá kočka s nadváhou má možnost zlepšení kvality života.

 • Až 50 % koček trpí nadváhou nebo je obézní,
 • Mezi jinými zdravotními riziky, jako jsou onemocnění srdce, artritis a onemocnění jater, jsou obézní kočky 4-krát více náchylnější k onemocnění diabetem,
 • Tradiční restrikce kalorií působí u mnoha koček účinně, přesto, stejně jako lidé, i některé kočky reagují při hubnutí lépe na metodu s ovlivněním metabolismu,
 • Zvolení diety vhodné pro potřeby individuálního zvířete je klíčem k úspěchu v procesu hubnutí.

Dva nutriční přístupy k procesu hubnutí

 • Kalorický přístup – konvenční přístup ke snižování nadváhy je založen na principu sníženého příjmu tuku a kalorií při současném zvýšeném příjmu vlákniny pro lepší pocit nasycení.
 • Metabolický přístup – alternativní přístup je založen na signifikantní restrikci obsahu cukrů v potravě, který vede k převedení metabolismu na utilizaci (využití) zásobního tuku, jako hlavního zdroje energie, a tím dochází k hubnutí.

Klinicky prokázáno

Klinické studie prokázaly účinnost při hubnutí

Klinická studie prokázala, že Prescription Diet™ Feline m/d™ účinně snižuje tělesnou hmotnost:

 • Během 20 týdnů dosáhlo 75 % koček s nadváhou skutečně své ideální hmotnosti,
 • Kočky krmené Feline m/d™ si během hubnutí udržely podíl tělesné svaloviny,
 • Kočky účinně hubly bez jakéhokoliv vedlejšího vlivu na jaterní funkce.

Kočky, které byly v klinické studii krmeny dietou Prescription Diet™ Feline m/d™, ztratily denně v průměru 9,5 g tělesného tuku, při současném zachování podílu svaloviny.

V klinické studii s 55 kočkami s přirozeně se vyskytujícím diabetem se prokázalo, že Prescription Diet™ Feline m/ d™ je bezpečná a účinná při :

 • Účinné kontrole glykémie ( hladina glukózy v krvi ),
 • Udržování normální tělesné hmotnosti,
 • Majitelé byli při podávání Feline m/d™ více spokojeni s kondicí jejich diabetické kočky v porovnání s dosavadním krmivem,
 • Majitelé zaznamenali lepší kvalitu života své kočky při podávání Feline m/d™.

PRINCIP ÚČINKU PRESCRIPTION DIET™ FELINE m/d™

Nízký obsah cukrů je klíčem k metabolickému hubnutí

Typický energetický metabolismus – při podávání typického krmiva pro kočky jsou kalorie získávány ze tří zdrojů : z bílkovin, z cukrů a z tuků. Nadbytek kalorií je ukládán v podobě tuku, a to procesem, který je stimulován vysokým příjmem cukrů z krmiva (většina krmiv pro kočky má vysoký obsah cukrů).

Tradiční metoda snižování nadváhy využívá restrikci tuku v potravě za účelem redukce tukových zásob, viz. schéma:

Změna metabolismu
Pokud je příjem cukrů z krmiva dostatečně omezen, jsou pro kočky primárními zdroji energie tuky a proteiny. Nízký příjem cukrů spouští utilizaci (využívání) zásobního tuku z tukové tkáně, což vede ke snížení tělesné hmotnosti. Vysoký příjem proteinů pomáhá zajistit základní požadavky na krevní hladinu glukózy, stejně tak jako zachování podílu tělesné svaloviny. Změna metabolismu viz. schéma:

Další informace o léčbě diabetu a obezity dietou Hill´s™ Prescription Diet™ Feline m/d™ najdete zde.

© 2006 Hill´s Pet Nutrition Inc. ™ Ochranné známky jsou ve vlastnictví společnosti Hill´s Pet Nutrition Inc. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu společnosti Hill´s Pet Nutrition Inc. zakázáno.

U nás zaplatíte i platební kartou.