Duben: Kastrace

U kocourů – odstranění varlat, většinou ve věku 6 – 12 měsíců, z důvodů zabránění „značkování“, kocouři se pak více zdržují v okolí domu (menší riziko autoúrazů a poranění od jiných kocourů při soubojích). Po kastraci hrozí větší riziko vzniku močových kamenů, proto je vhodné po operaci dlouhodobě podávat speciální krmivo pro kastrované kocoury. 

Kočky – odstranění vaječníků, či častěji vaječníků a dělohy, většinou ve věku 6 -12 měsíců z důvodů zabránění nežádoucí březosti, zamezení příznaků mrouskání (hlasové projevy). Psi

U psů – odstranění varlat, většinou ve věku 6 -12 měsíců, z důvodů zabránění utíkání za hárajícími fenami či z důvodů zabránění hlasovým projevů při hárání feny v sousedství (panelové domy). 

Feny – vždy odstranění vaječníků a dělohy, z důvodů zabránění hárání a nežádoucího nakrytí. Většinou ve věku 6 -12 měsíců, často i později. Z léčebných důvodů je u některých chorob nutno tento zákrok provést z důvodů zlepšení stavu pacienta (zánět dělohy, cukrovka, opakovaná falešná březost, hormonální poruchy). 

V současné době je tento zákrok nejčastěji prováděným chirurgickým zákrokem v praxi malých zvířat. Důvodem je stoupající zodpovědnost majitelů psů a koček, a jejich povědomí o problematice velkého počtu bezprizorních koťat a štěňat, zejména ve městech. Také větší koncentrace zvířat ve městech a tím těsnější soužití zvířat vedle sebe s sebou nese častější požadavky majitelů na provedení tohoto zákroku. Odpadá tím mj. problematické venčení hárající feny v nočních hodinách, mnohdy za účasti více členů rodiny, kteří zahánějí volně pobíhající psy. 

Zákroky tohoto druhu provádíme rutinně každý den během operačních hodin. Používáme nejšetrnější možnosti narkózy, moderní šicí materiály a nejnovější operační postupy. 

Operační rány jsou šity tak, abychom pacientům co nejvíce znemožnily poškození operační rány. Zároveň tím dosahujeme velmi dobrého kosmetického efektu u pooperačních jizev. Samozřejmě nabízíme různé způsoby ochrany operačních ran (ochranné límce). Převážná většina operovaných zvířat je druhý den po operaci schopna normálního pohybu a režimu pouze s malými omezeními. Nabízíme rovněž možnost hospitalizace pacientů po chirurgických zákrocích. 

Pamatujte, že nežli se rozhodnete nakrýt fenu či kočku, měli byste mít dobře rozmyšleno, zda máte vážné zájemce o odběr štěňat či koťat. Je smutné, když pak štěňata či koťata skončí v již tak přeplněných útulcích.  

Nemáte-li ambice stát se chovateli, je kastrace velmi vhodný způsob, jak zabránit další populační explozi nechtěných koťat a štěňat.

U nás zaplatíte i platební kartou.