Květen: Čipování a pas zvířete v zájmovém chovu

Červenec: Čipování a Pas zvířete v zájmovém chovu
Čipování slouží k nezaměnitelné identifikaci zvířete.

  • mikročip je zařízení, které v sobě nese nezaměnitelnou a trvalou informaci o číselné řadě
  • aplikuje se u všech masožravců (psi, kočky, fretky) podkožně na levou stranu krku. Aplikace se provádí formou podkožní injekce po předchozí dezinfekci a případně vyholení místa aplikace
  • součástí ceny čipů, které používáme, je i registrace a evidence zvířete v Národním registru majitelů zvířat. U jiných typů čipů je registrace zpoplatněna zvlášť a majitel pak doplácí cca 200 Kč za zaregistrování. Samozřejmostí je, že čipy, které používáme, splňují normy ISO 3166 a ISO 11784/5, které platí ve většině států světa. Celý úkon registrace provádíme za Vás, Vy pouze obdržíte od Národního registru poštou Registrační průkaz zvířete.

Vhodné je kombinovat načipování zvířete s vystavení Pasu zvířete v zájmovém chovu.

·         Pas je vydáván na počkání, jeho platnost je neomezená, tzn. na celou dobu života zvířete

·         Pas je námi automaticky registrován v Registru vydaných Pasů

·         všichni naši lékaři mají Osvědčení vydané Státní veterinární správou o autorizaci k vydávání Pasů

·         do Pasu se zapisují všechna očkování, odčervení a ošetření proti vnějším parazitům – nahrazuje tím Očkovací průkaz

Tyto dva kroky (a splnění podmínek vakcinace) poté umožňuje vycestovat do zemí EU s Vašimi domácími mazlíčky. Od léta 2011 platí nové, přísnější podmínky pro cestování se zvířaty v rámci EU – více informací zde nebo v této tabulce.

Před aplikací i po ní kontrolujeme správnost a čitelnost mikročipu a shodu s číselnou řadou na nálepce s čárovým kódem. Celá procedura včetně administrativních úkonů trvá cca 5 – 10 minut.

U nás zaplatíte i platební kartou.