Červenec: ZOONÓZY – nemoci přenosné ze zvířat na lidi

V poslední době se v souvislosti s ptačí chřipkou stále více hovoří o nemocech přenosných ze zvířat na lidi. Zatímco v Evropě dosud nebyl zaznamenán případ přenosu viru ptačí chřipky na člověka, vyskytuje se v České republice několik onemocnění, která jsou na člověka přenositelná. Pro lednové číslo jsme proto zvolili téma nemocí přenosných ze zvířat na lidi. Na otázky opět odpovídá MVDr. Ivo Gréger z Veterinární kliniky Hanychov.

Jsou nemoci přenositelné ze zvířat na lidi všeobecně stejně nebezpečné pro všechny?

Problematika těchto nemocí se ve větší míře obvykle týká pouze určitých skupin lidí a zvířat, ale ohroženy jsou prakticky všechny osoby přicházející do styku buď přímo se zvířaty, nebo s prostředím, kde se zvířata vyskytovala. Náchylnějšími k těmto chorobám jsou často děti, staří lidé a osoby s poruchou imunitního systému. 

S jakou chorobou přenosnou ze zvířat na lidi se můžeme v České republice setkat nejčastěji?

Nejznámější chorobou u nás je VZTEKLINA. Jedná se o smrtelné onemocnění přenosné ze zvířat na lidi přímým kontaktem (pokousáním, slinami). Pravděpodobnost nákazy je v ČR minimální, avšak ze zákona je daná povinnost pro majitele psů nechat své zvíře každoročně proti vzteklině očkovat. Z hlediska prevence je potřeba toto očkování provádět i u koček a dalších chovaných zájmových zvířat (fretek…). 

Vzteklina je choroba poměrně známá. Jakých dalších zvířecích nemocí se však můžeme obávat?

Další z chorob přenosných ze zvířat na lidi je LEPTOSPIRÓZA. Jedná se o bakteriální onemocnění postihující celou řadu zvířat a člověka. Je to onemocnění, jehož nejčastějším zdrojem jsou hlodavci. Tito pak nemoc přenášejí na psy a další zvířata a rovněž na lidi. Je možný také přenos ze psů na lidi. U psů se jedná často o smrtelné onemocnění. 

Nejspolehlivější ochranou je každoroční vakcinace psů proti této chorobě. 

Nejznámější choroba přenášená kočkami je TOXOPLASMÓZA. Největší nebezpečí hrozí těhotným ženám. Nejlepší prevencí je dodržování hygienických zásad jak u dospělých osob, tak hlavně u dětí hrajících si v prostředí, kde se vyskytovaly kočky (např. pískoviště). Proti této chorobě bohužel neexistuje žádné očkování. 

Z kožních onemocnění zmiňme PLÍSŇOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Původci se vyskytují všude v okolním prostředí. Zvířata mohou působit buď jako konečný hostitel, a pak se onemocnění projeví u nich, nebo fungují jako skrytý přenašeč bez zjevných klinických příznaků a pouze původce onemocnění přenáší na lidi ve svém okolí. U těchto osob (zejména jsou náchylné děti a staří lidé) pak pozorujeme kožní vyrážky typického vzhledu. Prevencí jak výskytu onemocnění u psů a koček, tak přenašečství, je každoroční vakcinace proti těmto chorobám. 

Lze se uvedeným chorobám nějak bránit?

Obecně je potřeba dodržovat zásady správné hygieny (zejména u dětí) po kontaktu se zvířaty, a tím nejlépe chránit sebe před možnými nákazami nejen těmito chorobami. 

Děkujeme panu doktoru Grégerovi z Veterinární kliniky Hanychov za rozhovor. Příští téma budeme věnovat klíšťatům a z nich plynoucímu nebezpečí pro lidi i zvířata.

U nás zaplatíte i platební kartou.