Ordinační hodiny
Pondělí 8:00 - 11:00 15:00 - 19:00
Úterý 15:00 - 19:00
Středa 8:00 - 11:00
Čtvrtek 15:00 - 19:00
Pátek 8:00 - 11:00
POHOTOVOST TEL. 736 175 107 DO 22:00
Kontakt
Telefon: 483 034 488
E-mail: pavlovice@veterina-liberec.cz

Adresa:
Generála Svobody 84/26
460 14 Liberec 13

Novinky

Cestování se zvířaty do zahraničí

Cestování se zvířaty do zahraničí

Mnoho z nás se chystá strávit letní dovolenou v zahraničí. Není nic neobvyklého, že nás na dovolenou doprovází i náš domácí mazlíček. Abychom mohli bez obav vycestovat, musíme dodržet podmínky pro cestování se zvířaty v zájmovém chovu. Tyto podmínky nám definuje nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013. Předně je nutné si vysvětlit několik pojmů, které jsou zásadní.

Zvíře v zájmovém chovu- jsou podle nařízení definována jako psi, kočky a fretky a ostatní zvířata vyjmenovaných skupin.

Neobchodní přesun zvířat-cestování- cílem takové cesty není změna majitele ani prodej zvířete. Po celou dobu cesty zvíře doprovází svého majitele, který je uveden v identifikačním dokladu zvířete, nebo fyzickou osobu, kterou majitel zmocnil, aby cestu vykonala.

Dále je velice důležitý fakt, že maximální počet zvířat, která mohou cestovat s majitelem je 5 kusů. Samozřejmě existují výjimky, které jsou opět definovány v nařízení EU.

A jaké jsou tedy podmínky pro vycestování?

Záleží na tom, do jaké země se chystáme. Zda je naše cílová destinace v rámci Evropské unie či v tzv. třetí zemi.

Pokud se budeme pohybovat v rámci členských států Evropské unie, pak je nutné splnit tyto podmínky:

1.       Identifikace zvířete

Pes, kočka či fretka musí být označeni mikročipem. Označení tetováním se uznává pouze, pokud bylo provedeno před 3.7.2011 a je dobře čitelné.

2.       Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu. Tento doklad Vám vystaví Váš veterinární lékař.

3.       Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí mít platné očkování proti vzteklině.  Pro účely cestování se za platné očkování považuje takové,  které:

a) bylo provedeno řádně v termínu jako přeočkování

b) je 21 dní po provedené primovakcinaci

 

Pokud se chystáte do zemí, jako je Velká Británie, Malta, Irsko či Finsko je nutné kromě předchozích tří bodů splnit i bod čtvrtý a to ošetření proti echinokokům (tzv.odčervení).  Toto odčervení musí být provedeno veterinárním lékařem a to ve lhůtě 120-24 hodin před vstupem na území členského státu. Zároveň musí být zaznamenáno do pasu, kde se uvede účinná látka, čas a datum podání a vše se potvrdí razítkem lékaře.

Toto jsou jen základní informace, shrnuté ve zkratce. Podrobnější informace najdete na stránkách státní veterinární správy: www.svscr.cz. Tam také doporučujeme před cestou zkontrolovat aktuální informace a požadavky cílové země.