Ordinační hodiny
Pondělí 8:00 - 11:00 15:00 - 19:00
Úterý 15:00 - 19:00
Středa 8:00 - 11:00
Čtvrtek 15:00 - 19:00
Pátek 8:00 - 11:00
POHOTOVOST TEL. 736 175 107 DO 22:00
Kontakt
Telefon: 483 034 488
E-mail: pavlovice@veterina-liberec.cz

Adresa:
Generála Svobody 84/26
460 14 Liberec 13

Novinky

Zvířata a jedy

Zvířata a jedy

 

S příchodem jarních dnů dorazily na naší kliniku i první případy otrávených psů a koček. V tomto období hrozí Vašim domácím mazlíčkům otravy látkami na hubení plevelů (herbicidy), plžů a mlžů ( moluskocidy) , ale i hlodavců (rodenticidy).

Proto bychom Vás rádi seznámili s případem, který může sloužit  jako ilustrace, jak se  v takové situaci chovat a postupovat.

Majitelka britského modrého kocoura Jonáše přišla na naši kliniku poté, co kocour celou noc zvracel a jevil známky neobvyklého chování. K diagnostice napomohl i vzorek vyzvráceného obsahu žaludku tyrkysově modré barvy, který přinesla.

V rámci klinického vyšetření jsme žádné další známky otravy, mimo zvracení, nepozorovali. Kocour nejevil změny chování či vědomí, srdeční a dechová činnost i teplota byly ve fyziologickém rozmezí, sliznice byly normálně zbarvené. V rámci další diagnostiky jsme provedli rentgenologické vyšetření, které vyloučilo zvracení v důsledku přijmutí cizího tělesa. I přesto, že další klinické příznaky neodpovídaly otravě, jsme se na základě anamnestických údajů a přineseného vzorku rozhodli, že Jonáše hospitalizujeme.

Zavedli jsme kanylu do žíly. Ta slouží k jednoduché a přímé aplikaci léčiv či infuzních roztoků. Následně byla započata symptomatická léčba. Aplikovali jsme léčiva chránící žaludeční sliznici a zahájili  infuzní terapii.

Během několika hodin došlo navzdory léčbě ke zhoršení klinického stavu Jonáše. Jeho tělesná teplota začala stoupat, zvracel  a začaly se objevovat  křeče. Vše nasvědčovalo tomu, že Jonáš pozřel jed na hubení plžů tzv. moluskocid , který je typický svým zbarvením a klinickými příznaky, které vyvolává. Mezi tyto příznaky patří zvracení v důsledku podráždění žaludeční sliznice zvýšeným vylučování kyseliny chlorovodíkové, může se objevit slinotok, zvýšení tělesné teploty, třes, křeče, poruchy koordinace pohybu, ztráta vědomí či zástava dechu . Tyto příznaky se mohou objevit i s odstupem několika hodin po pozření jedu a mohou přetrvávat několik dní. Prognóza se odvíjí od množství přijaté nebezpečné látky a velikosti zvířete.

Následná léčba Jonáše zahrnovala utlumení křečí, snížení tělesné teploty ochlazováním . Dále jsme zahájili preventivní antibiotickou terapii, která má za úkol snížit možné komplikace při zánětu žaludku a střev, který se může následkem otravy rozvinout.

Teplota ustoupila po dvou hodinách, ale křeče musely být utlumovány během celé noci, kdy byl  Jonáš hospitalizován.

Následující den se stav Jonáše začal zlepšovat a nakonec  byl v takové formě, že mohl být propuštěn do domácí péče. Ta v Jonášově případě obnáší sledování klinického stavu, dodržování aplikačního schématu antibiotik a léků chránících žaludeční sliznici. Pokud bude vše v pořádku, tak se s majitelkou Jonáše uvidíme za  dva týdny na odběru krve, který slouží jako posouzení možného dopadu na organismus a činnost jednotlivých orgánů.

Každý případ nemusí skončit tak dobře jako Jonášův, proto prosím mějte na paměti, že jakékoliv nezvyklé chování zvířete je nutné brát na zřetel.

Mnohdy má otrava podobné příznaky jako infekční onemocnění. Proto, pokud budete pozorovat neobvyklé chování Vašeho domácího mazlíčka, věnujte pozornost tomu, co nebezpečného se mohlo ve Vašem okolí nacházet, všímejte si změn v chování pejska či kočičky a vše popište Vašemu veterinárnímu lékaři.

Pokud jste přímo svědky toho, že Vaše zvíře snědlo jed, je třeba zabránit dalšímu příjmu jedovaté látky a snažit se vyvolat zvracení pomocí 3% peroxidu vodíku nebo roztoku hořčice či soli. Jestliže došlo k pozření žíraviny, tak se zvracení vyvolávat nesmí!

Poté vyhledejte pomoc veterinárního lékaře. Je li to možné, tak s sebou vezměte příslušnou látku, kterou zvíře pozřelo či vyzvracelo, příbalový leták, připravte se na otázky, kdy došlo k pozření, v jakém množství a jaké byly příznaky otravy.